Vi synliggör verksamheten och lärandet

På Trollsländans förskola  har vi en mängd olika sätt att informera dig som förälder. Vi skriver månadsbrev, ledningsbrev och berättar om dagens aktiviteter på anslagstavlor och veckokalendrar på avdelningarna. Du kan också följa ditt barns lärande genom dokumentation på väggarna.

Tillsammans med barnen dokumenterar vi våra avdelningars arbete i våra berättelseböcker och barnens individuella lärande i deras lär-logg på unikum. Att barnen vet vad vi dokumenterar och varför vi dokumenterar är en självklarhet för oss. ”Vad vill du visa att du har lärt dig?” är en fråga som är återkommande till våra barn.

Samverkan med vårdnadshavare

Varje höst bjuds alla vårdnadshavare på föräldraträff  då vi tillsammans går igenom förskolans mål och verksamhet. En gång per termin erbjuder vi ett utvecklingssamtal gällande ditt barns utveckling och lärande. Barnets egen bok fungerar som underlag för samtalet.