Så arbetar vi

Trollsländans förskola är en liten förskola som ligger nära centrum.

Vi är ofta på Dunkers kulturhus, teater, bio och besöker kulturhistoriska platser i staden. Närmiljön ger oss gemensamma upplevelser som vi kan arbeta vidare med. Det ger oss inspiration till att utforska mer och det är i den processen som lärandet sker. Att alla har fått samma upplevelse utvecklar den gemensamma leken och lärandet.

Vår förskola har ett nära samarbete med stadsodlingen på Husensjö. Här har vi en egen odlingslåda och en lekplats som våra barn varit med och designat. Här är vi ofta och följer naturens skiftningar. Vi sår, skördar och leker.

Glädje, genus, gemenskap och grogrund för lärande

Genom vår pedagogiska miljö och våra 4 G arbetar vi aktivt med:

  • Språkutveckling – Vi uppmuntrar barnets sociala och kommunikativa kompetenser dagligen. Hos oss får barnet möjlighet att ställa frågor, berätta och tillsammans söker vi svar och lösningar.
  • Pedagogisk dokumentation – Vi synliggör barnets lärande och dess lärprocesser. Detta gör vi bland annat genom film, ljud och bild. Genom dokumentation och reflektion tillsammans med barnet får vi syn på barnets fördjupade kunnande och dess utvecklingsområde. Vi dokumenterar tillsammans med barnen.
  • Vår värdegrund – Vår förskola är en gemensam arena för respekt och förståelse. Vi har ett öppet klimat där skillnader och olikheter ses som något positivt. Vi arbetar för ett aktivt värdegrundsarbete och en levande likabehandlingsplan.
  • Grön flagg – Håll Sverige Rent tror att handlingskraft och framtidstro hos nästa generation krävs för att kunna anta de stora utmaningar vi står inför. Vi vill att alla barn ska lära om miljö och hälsa. Detta gör vi genom att upptäcka vår närmiljö och vår slottsträdgård.